Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Dubbele kinderbijslag

Laatst herzien op 28 juli 2020
Trefwoorden:

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kun je dubbele kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) lees je wat onder intensieve zorg wordt verstaan. 
 
De voorwaarden hierbij zijn:

 • Kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
 • Kind woont bij jou thuis* en heeft intensieve zorg nodig.

 

Na ontvangst van de aanvraag voor dubbele kinderbijslag, vraagt 
de SVB advies aan het CIZ, het CIZ-advies. Je hoeft dit advies dus niet zelf aan te vragen bij CIZ. 
 

Lees meer

Ontvangt je kind al zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Dan heeft het CIZ de zorgbehoefte van je kind al eens onderzocht. Met die informatie kan het CIZ vaak direct al een advies geven aan de SVB. Daarvoor heeft het CIZ wel jullie toestemming nodig. Vul dit in op de aanvraag van de SVB. 

Heeft je kind geen zorg vanuit de Wlz?

Dan vraagt het CIZ informatie bij jou op. Zij sturen een medisch vragenformulier toe. Soms vraagt het CIZ extra informatie op bij artsen of specialisten. Dit mag alleen als je daarvoor toestemming geeft. De vragenlijst stuur je samen met onderstaande informatie naar het CIZ:

 • Een ondertekende toestemmingsverklaring
 • Een diagnose (opgesteld door een behandelend arts, brief specialist);
 • Het laatste verslag van school als uw kind naar speciaal onderwijs gaat;
 • Recente (medische) informatie die aangeeft welke zorg uw kind nodig heeft. Zoals een ontwikkelingsplan, evaluatieverslagen en recente onderzoeken.
   

Besluit

Het CIZ stuurt je en adviesbrief waarin het advies aan het SVB staat. Vervolgens ontvang je van de SVB een besluitbrief waarin staat of jouw kind wel/niet in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag.
Extra bedrag
Krijgt u een heel jaar dubbele kinderbijslag omdat uw kind intensieve zorg heeft? Dan kunt u 1 keer per jaar een extra bedrag krijgen. Lees meer

Meer informatie

Website CIZ
Check Komt mijn kind in aanmerking voor dubbele kinderbijslag?

*Jouw kind woont altijd thuis als jouw kind:

 • met vakantie is of een paar maanden gaat rondreizen
 • korter dan 6 maanden in het ziekenhuis is opgenomen
 • ergens anders woont, maar als jij of de andere ouder jouw kind 46 dagen per kwartaal bezoekt

Overige artikelen

Kinderen die naar het Speciaal Onderwijs gaan kunnen onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op leerlingenvervoer per bus of per taxi.

Met een OV-begeleiderskaart reizen begeleiders van iemand met een ziekte of beperking gratis mee in het openbaar vervoer.

Reiskosten voor vervoer naar dokter, ziekenhuis en dergelijke zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.