Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Steun ons!

Steun het Prader-Willi FondsHet digitaal expertisecentrum ontvangt geen financiële steun van de overheid of zorgverzekeraars. Het Prader-Willi Fonds is op dit moment de enige financier.

Ook het Prader-Willi Fonds ontvangt geen subsidie van de overheid. Dat betekent dat het PWF geheel afhankelijk is van de vrijgevigheid van particulieren en bedrijven. Steun daarom het Prader-Willi Fonds. Klik op de afbeelding rechts om naar de doneerpagina te gaan.
 

 

Waarom zou u geld aan het PWF willen geven? 

Allereerst en allermeest omdat u van harte instemt met het doel dat ons fonds nastreeft. Een plezierige bijkomstigheid is dat giften aan het PWF onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (particulieren). Hierdoor kunt u, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een belastingvoordeel genieten dat kan oplopen tot ongeveer de helft van het geschonken bedrag. U kunt dit bedrag ook weer geven aan het PWF, dan komt dit extra geld eveneens ten goede aan het onderzoek, zonder dat het u extra geld kost. Ook bedrijven hebben mogelijkheden om giften van de belastbare winst af te trekken.

Het PWF heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dit biedt, afhankelijk van het inkomen, een voordeel tot circa 50% van het geschonken bedrag.

Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Indien een donateur een gift doet aan een ANBI kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels van inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.

Het PWF is tevens door het CBF erkend als goed doel.
Als u het CBF logo ziet afgebeeld in een publicatie van een fondsenwervende organisatie (goed doel), kunt u erop vertrouwen dat deze de beoordeling door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft doorstaan. Een belangrijk criterium bijvoorbeeld, is dat van de baten uit eigen fondsenwerving maximaal 25% aan kosten voor de eigen fondsenwerving besteed mag worden. Voor een helder inzicht in de financiële gegevens dient elke organisatie volgens dezelfde regels het jaarverslag op te stellen. De erkenning door het CBF geldt voor onbepaalde tijd. Wel worden tussentijds controles uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving:  www.cbf.nl.


Menu