Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Hulpmiddelen

Laatst herzien op 28 juli 2020
Trefwoorden:

Een kind met PWS kan behoefte hebben aan hulpmiddelen, zoals een aangepaste driewieler, tandem of rolstoel. Ook kan het nodig zijn dat er aanpassingen in huis gedaan worden, zoals sloten op de keukenkasten en de koelkast. 

Zulke hulpmiddelen en aanpassingen vallen doorgaans onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en moeten daarom aangevraagd worden bij de gemeente waar het kind woont.

Gemeenten hanteren diverse regelingen en bepalen ook de hoogte van de eigen bijdrage, ook voor hulpmiddelen. Dit kan betekenen dat bepaalde hulpmiddelen in de ene gemeente meer of minder kosten dan in de andere gemeente. Sommige hulpmiddelen worden helemaal niet vergoed.

Lees meer

Betrek je zorgprofessional 

Over het algemeen moet een aanvraag onderbouwd worden door een fysiotherapeut, ergotherapeut of arts. Neem voor meer informatie contact op het Wmo loket of het sociale wijkteam van de gemeente waar het kind woont.

Keuzehulp

Het kan zijn dat hulpmiddelen juist vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met deze Keuzehulp vergoedingen kun je dit voor jouw situatie achterhalen.

Let op

Vraag een hulpmiddel eerst aan. En koop het pas daarna. Anders krijg je mogelijk geen vergoeding.

Handige links

Hulpmiddelenwijzer van Vilans
Vergoeding van hulpmiddelen 

Overige artikelen

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg* nodig heeft, kun je dubbele kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
De voorwaarden hierbij zijn:
•    Kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
•    Kind woont bij jou thuis** en heeft intensieve zorg nodig.

Wanneer kinderen met PWS groeihormoon behandeling krijgen en op vakantie willen gaan, is het belangrijk om met de volgende punten rekening te houden: Zorg er voor dat een medische verklaring is aangevraagd bij de behandelende kinderarts. In deze brief staat de medische verklaring voor het gebruik van de groeihormoon injectiepen, zodat deze in de handbagage meegenomen mag worden indien het kind reist per vliegtuig.