Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Motorische ontwikkeling zuigelingen

De motorische ontwikkeling bij zuigelingen met PWS verloopt vertraagd. Dit hangt samen met de spierzwakte waardoor deze kinderen meer moeite hebben om tegen de zwaartekracht in te bewegen. Gemiddeld duurt het twee keer zo lang voor kinderen met PWS om de normale ontwikkelingsmijlpalen te bereiken. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen met PWS zelfstandig kunnen zitten is 15 maanden, lopen zonder ondersteuning kunnen ze vaak rond de leeftijd van 2,5 jaar.

Recent is er een specifiek programma ontwikkeld, MoTraP. Binnen het programma wordt ouders geleerd hoe ze de leeromgeving van een kind met het PWS zodanig kunnen inrichten dat zowel spierkracht als motorische vaardigheden getraind worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het motorische niveau van het kind en de behoefte van het kind en de ouders. Een brochure over motorische ontwikkeling bij PWS en het MoTraP programma vindt u hier.

Ouders en de eerstelijns kinderfysiotherapeut bij wie een kind met PWS in behandeling is kunnen begeleiding krijgen van de kinderfysiotherapeut van het Expertisecentrum. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Radboudumc, Amalia Kinderziekenhuis afdeling Kinderfysiotherapie.

Adres: Geert Grooteplein 10, Route 818, 6525 GA Nijmegen
Telefoon: 024 361 90 04
E-mail: Leo.vanvlimmeren@radboudumc.nl 
Website http://www.amaliakinderziekenhuis.nl/

Overige artikelen

In deze film laten Bart Rovers (vader van Lott en Mirren met PWS), Vivienne Schellekens (kinderfysiotherapeut) en Leo van Vlimmeren (kinderfysiotherapeut Expertisecentrum PWS) het belang zien van kinderfysiotherapie bij de begeleiding van kinderen met PWS.

De term ‘vroege interventie’ verwijst naar speciale programma’s voor jonge kinderen van nul tot zes jaar met sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingsproblemen.
Kinderen met PWS ontwikkelen zich trager dan andere kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat zij geen ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Tegenwoordig heerst de gedachte dat niet alleen de aanleg van het kind, maar ook de mogelijkheden die kinderen vanuit hun omgeving aangeboden krijgen een rol spelen in hun ontwikkeling.

De emotionele leeftijd van kinderen met PWS loopt achter. Dit betekent dat kinderen met PWS zich jonger gedragen dan hun leeftijdsgenootjes.

Het boekje De motorische ontwikkeling van kinderen met het Prader-Willi syndroom is een speciale Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift Motor development in Prader-Willi syndrome van Linda Reus.

U kunt het boekje hier downloaden.