Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Vervoer

Laatst herzien op 22 december 2020

Speciaal vervoer

Kinderen die naar het Speciaal Onderwijs gaan kunnen onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op leerlingenvervoer per bus of per taxi. In de gemeenteverordening van jouw gemeente vindt je hoe dit geregeld is en onder welke voorwaarden jij er recht op heeft.

Meer informatie
 Leerlingenvervoer

 

OV-begeleiderskaart

Met een OV-begeleiderskaart reizen begeleiders van iemand met een ziekte of beperking gratis mee in het openbaar vervoer. Jongeren en volwassenen met een ziekte of beperking kunnen een OV-begeleiderskaart aanvragen.

Meer informatie
 OV-begeleiderskaart

 

Vervoer naar dokter, ziekenhuis en dergelijke

Bepaalde zorgkosten, die niet door de verzekering worden gedekt, mag je fiscaal aftrekken. Dit heet de specifieke zorgkosten. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze kosten te mogen aftrekken.

Je mag soms ook de zorgkosten aftrekken die je voor je kind maakt. Dit mag als je zoon of dochter jonger is dan 27 jaar en niet in staat is de kosten zelf te betalen. Een voorbeeld van hoe je de vervoerskosten naar dokter en ziekenhuis kan berekenen vind je hier:

 Website Belastingdienst

Let op: er geldt wel een drempelbedrag. Een deel van de kosten moet je zelf betalen. 

De door de Belastingdienst gehanteerde drempelbedragen staan hier:

 Voor 2019

 Voor 2020

Overige artikelen

Wanneer de peuterleeftijd is bereikt, kunnen kinderen met PWS naar een peuterspeelzaal, medisch kinderdagverblijf of revalidatiecentrum. Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van het kind, de wensen van ouders, aanbod en beschikbaarheid van de opvang en de kosten wordt een keuze gemaakt.

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.

Rond de leeftijd van 12 jaar gaan kinderen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het VSO is bedoeld voor de leeftijdsgroep 12 tot 20 jaar en geeft speciale aandacht aan kinderen met lichamelijke handicap, slechthorendheid of slecht zien, zeer moeilijk lerend en bij langdurige ziekte.