Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Vervoer

Laatst herzien op 22 december 2020

Speciaal vervoer

Kinderen die naar het Speciaal Onderwijs gaan kunnen onder bepaalde omstandigheden aanspraak maken op leerlingenvervoer per bus of per taxi. In de gemeenteverordening van jouw gemeente vindt je hoe dit geregeld is en onder welke voorwaarden jij er recht op heeft.

Meer informatie
 Leerlingenvervoer

 

OV-begeleiderskaart

Met een OV-begeleiderskaart reizen begeleiders van iemand met een ziekte of beperking gratis mee in het openbaar vervoer. Jongeren en volwassenen met een ziekte of beperking kunnen een OV-begeleiderskaart aanvragen.

Meer informatie
 OV-begeleiderskaart

 

Vervoer naar dokter, ziekenhuis en dergelijke

Bepaalde zorgkosten, die niet door de verzekering worden gedekt, mag je fiscaal aftrekken. Dit heet de specifieke zorgkosten. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze kosten te mogen aftrekken.

Je mag soms ook de zorgkosten aftrekken die je voor je kind maakt. Dit mag als je zoon of dochter jonger is dan 27 jaar en niet in staat is de kosten zelf te betalen. Een voorbeeld van hoe je de vervoerskosten naar dokter en ziekenhuis kan berekenen vind je hier:

 Website Belastingdienst

Let op: er geldt wel een drempelbedrag. Een deel van de kosten moet je zelf betalen. 

De door de Belastingdienst gehanteerde drempelbedragen staan hier:

 Voor 2019

 Voor 2020

Overige artikelen

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg* nodig heeft, kun je dubbele kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
De voorwaarden hierbij zijn:
•    Kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar
•    Kind woont bij jou thuis** en heeft intensieve zorg nodig.