Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Happy Weight stippenplan

Laatst herzien op 17 november 2016

Er zijn verschillende mogelijkheden in het begeleiden van het voedingspatroon van kinderen met PWS. Deze keuze is onder andere afhankelijk van het kind en de gezinssituatie. Happy Weight stippenplan kan een hulpmiddel zijn bij het begrenzen van de calorieën. Het is een visueel programma over voeding en energie, waarbij de calorieën vertaald zijn in stippen. De kleur van de stippen geeft aan of een product gezond (groen) dan wel minder gezond (oranje) is.
Er bestaat zowel een papieren als een online versie.

Een diëtist voor verstandelijk gehandicapten stelt vast wat het aantal stippen per dag mag zijn en zorgt voor een voorbeelddagschema vertaald in stippen. Voor het weekend zijn er extra stippen. Deze worden vastgelegd zodat er geen misverstand over kan zijn. Bij het voorbeelddagmenu horen stippenproductkaarten. Hierop is te zien hoeveel stippen er zitten in een bepaald product en of deze gezond (groen) of minder gezond (oranje) zijn. Kinderen met PWS die plaatjes herkennen en kunnen tellen, kunnen zelf leren werken met het stippenplan.

Lees meer

Het programma bevat onder andere tip-kaarten met handige tips voor ouders, gericht op lastige situaties rondom eten/drinken en gewicht. Bij het stippenplan mogen alle voedingsmiddelen gebruikt worden, mits het past binnen de stippen die zijn toegestaan per dag. Hiermee geeft het ruimte om keuzes te maken en mee te kunnen doen bij feestelijke gelegenheden.

Hieronder staat een voorbeeld van zo'n kaart.

Voor kinderen in de groei is het belangrijk de hoeveelheid stippen regelmatig bij te stellen aan de hand van het gewicht en de lengte. Als het kind groeihormoon krijgt, dan heeft dat invloed op de lichaamssamenstelling en dus ook op de voeding en de hoeveelheid calorieën die het kind moet hebben. Voor meer informatie en vragen over het Happy Weight stippenplan, neem contact op met mw. José Veen-Roelofs. 

 E-mail: josedietist@gmail.com of jose.veen@sheerenlo.nl
 Telefoon: 0418 633 041
 Website: www.happyweightstippenplan.nl (boek en digitaal)
 Website: www.happyweight.nl (boek)

Overige artikelen

Eten en drinken lijken vanzelfsprekend, maar voor kinderen met PWS is dat lang niet altijd zo. Om goed te kunnen eten en drinken is spierkracht nodig in het mondgebied. Door spierzwakte bij baby’s met PWS zijn de spieren in het mondgebied slap en is er onvoldoende spierkracht om zelfstandig te drinken en voeding door te slikken. Dit kan afvallen in gewicht of vertraging van de groei en ontwikkeling tot gevolg hebben.

Spierzwakte in het mondgebied wordt niet altijd meteen opgemerkt. Het is daarom belangrijk om op signalen te letten die aangeven dat eten en drinken minder goed gaan. Deze signalen zijn: hoesten, voeding die door de neus terugvloeit, luchtwegproblemen, voeding weigeren, niet van een lepel kunnen afhappen en/of moeizaam stukken voedsel kunnen kauwen. Ook is belangrijk om te weten dat braken weinig voorkomt bij kinderen met PWS.

Het is belangrijk om in overleg met een kinderdiëtist of diëtist voor verstandelijk gehandicapten die thuis is in de problematiek van PWS een goede lijn uit te zetten voor volwaardige voeding met passende hoeveelheid calorieën. Voorzichtigheid is geboden. Eten en drinken uitbreiden is nooit een probleem, de voeding beperken of verminderen kan leiden tot driftbuien en andere gedragsproblemen.

Het is algemeen bekend dat het belangrijk is om voldoende vitamines binnen te krijgen. Door gezond en afwisselend te eten krijgen we over het algemeen voldoende vitamines binnen. Een uitzondering hierop is vitamine D.

Bij kinderen die niet graag in de zon zitten, is het verstandig om met uw arts te overleggen of uw kind vitamine D nodig heeft.

Het is heel belangrijk dat vrienden, familie, leerkrachten, buren, begeleiders enzovoort goed op de hoogte zijn van de noodzaak om strikt om te gaan met het vastgestelde eetprogramma van een persoon met PWS. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Dat ene snoepje kan wél kwaad! Er is een flyer gemaakt waarin dit wordt uitgelegd. Handig om uit te delen. Klik hier om de flyer te openen.