Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Laatst herzien op 29 juli 2020

Rond de leeftijd van 12 jaar gaan kinderen naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het VSO is bedoeld voor de leeftijdsgroep 12 tot 20 jaar en geeft speciale aandacht aan kinderen met lichamelijke handicap, slechthorendheid of slecht zien, zeer moeilijk lerend en bij langdurige ziekte. De docenten in het VSO zijn gespecialiseerd in de leerweg van deze doelgroep en de klassen zijn kleiner dan op een reguliere middelbare school. De meeste kinderen met PWS gaan naar het VSO, een enkeling start in het reguliere voortgezet onderwijs.

Kijk voor meer informatie bij Basisonderwijs