Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Wonen

Laatst herzien op 17 november 2016
Trefwoorden:

(Jong)volwassenen met PWS leven in verschillende woonvormen. Zelfstandig wonen komt niet veel voor, maar ze kunnen wel begeleid zelfstandig wonen, bij ouders/familie wonen, verzorgd wonen, beschermd wonen of in een korte opvang wonen.

Bij begeleid zelfstandig wonen, wonen de cliënten in principe zelfstandig en krijgen zij zo nodig begeleiding. Dit kan zijn voor het boodschappen doen of het regelen van de financiën.

Verzorgd wonen is wonen met het accent op verpleging en verzorging, op beschutting of op begeleiding. Beschermd wonen is een woonvorm met dagelijks intensieve begeleiding voor dagelijkse activiteiten.

Onder korte opvang wordt het tijdelijk wonen op een ander adres dan het permanente adres verstaan.
Dit kan zijn: een weekendopvang, midweekopvang, vakantieopvang, logeeropvang of crisisopvang.

Lees meer

Meer informatie over de mogelijkheden en de aanmeldingsprocedure is te verkrijgen via Stichting MEE (www.mee.nl).
Bij het kiezen van een woonvorm voor jongeren met PWS is het verstandig de woonlocaties (samen) te bekijken. Zo wordt een idee gevormd hoe en wat er op de woonlocatie wel en niet voorzien wordt.
Overigens verzorgt een aantal instellingen ook speciale woontrainingen.

In Nederland zijn er enkele woongroepen die speciaal zijn opgezet voor mensenn met PWS.
Opgemerkt moet worden, dat een Prader-Willi huis niet voor álle mensen met PWS het beste aansluit bij wat er nodig is. Het blijft belangrijk om per persoon te kijken of de zorg aansluit bij de behoeften, de wensen en de verwachtingen van de persoon met PWS.

Voorbeelden van woonvoorzieningen specifiek voor mensen met PWS zijn:

Achthoevenstraat 3 Udenhout
www.asvz.nl

Paul Steenbergenlaan/Eduard Verkadelaan Den Haag 
www.praderwilliwonen.nl

Mûnein Friesland
www.facebook.com/Praderwillihuis
www.praderwillihuis.nl