Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

(Jong)volwassenen met PWS leven in verschillende woonvormen. Zelfstandig wonen komt niet veel voor, maar ze kunnen wel begeleid zelfstandig wonen, bij ouders/familie wonen, verzorgd wonen, beschermd wonen of in een korte opvang wonen.

Mensen met PWS die verblijven in een instelling kunnen te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen.
De wettelijke grondslag voor en rechtsbescherming bij vrijheidsbeneming is geregeld in de Wet Bopz, die ook van toepassing is binnen de sector verstandelijk gehandicaptenzorg. De Wet Bopz is de wettelijke regeling die gedwongen opname en gedwongen behandeling mogelijk maakt. De wet is ook van toepassing op (vormen van) beschermd wonen.