Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Het Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh is onder andere gespecialiseerd in het Prader-Willi syndroom.
Zij bieden psychiatrische en neuropsychologische expertise bij volwassenen en jeugdigen met dit syndroom, en bij andere zeldzame genetische ontwikkelingsstoornissen).

Met stip naar een gezond gewicht

Stippencoach is een eetcontroleprogramma voor mensen met eet- en gewichtsproblemen en een bijzondere achtergrond. Dit kan zijn een verstandelijke beperking, een syndroomachtergrond en/of psychiatrische problematiek.

De afdeling Kinderfysiotherapie van het Radboudumc is onder andere gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met PWS en partner in het Expertisecentrum PWS.

Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke handicap.
Klik hier om dit document te openen.

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich er voor in dit te veranderen.

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen.

Toon meer resultaten