Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Diëtetiek verstandelijk gehandicaptenzorg

Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg is een vereniging van diëtisten met specifieke deskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn als netwerk landelijk erkend.
In alle provincies kunt u wel een of meer diëtisten vinden, die aangesloten zijn bij de Vereniging Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg.


Website: http://dietistvg.nl/