Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Een overzicht van digitale spelvormen voor mensen met een licht verstandelijke handicap.
Klik hier om dit document te openen.

Ieder(in) streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij.

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector zet zich er voor in dit te veranderen.

Kind met handicap is een website met veel tips van en voor ouders met een kind met een beperking.

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen.

Heb jij behoefte aan structuur? Onthoud je niet altijd wat je moet doen, of hoe? Dan helpt MijnEigenPlan. In de app op je telefoon zie je elke dag wat je moet doen.

Toon meer resultaten