Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Speciaal vervoer

Krijgt mijn kind leerlingenvervoer?
Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Bij uw gemeente vraagt u ook het leerlingenvervoer aan.
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

 Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-komt-mijn-kind-voor-leerlingenvervoer-in-aanmerking
 Website: https://www.informatielangdurigezorg.nl/onderwerpen/v/vervoer-en-beperking/leerlingenvervoer