Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Werk en inkomen

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

De belangrijkste informatie over dit onderwerp staat op de websites van de Rijksoverheid en van het UWV.

 Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
 Website: http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/index.aspx