Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

Het Prader-Willi participatie Zorg- en Wooninitiatief is een voor de Randstad uniek samenwerkingsverband tussen ouders, zorgleverancier, specialisten, woningcorporatie en bedrijfsleven.

Het Prader-Willi Huis is een kleinschalige woonvorm in Friesland die zich uitsluitend richt op de begeleiding en zorg van jongeren en jongvolwassenen met PWS.

Woonproject Achthoeven 3 is een woongroep voor volwassenen met het Prader-Willi syndroom in Udenhout.
Achthoeven 3 is een onderdeel van ASVZ.