Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Professionals

filter op:
Leeftijd

Skinpicking

Skinpicking is het pulken en krabben aan de huid. Dit gebeurt aan lichaamsdelen waar kinderen goed bij kunnen, zoals het gezicht, armen, handen, benen en voeten. In perioden van spanning kan dit gedrag toenemen. Het is daarom raadzaam om na te gaan wat de reden is van de toename, zodat dit aangepakt kan worden.

Meestal pulken de kinderen aan wondjes, korstjes, puistjes of bulten van insectenbeten. Pulken aan de gave huid, pulken tijdens de slaap, pulken aan de nagelriemen of het scheuren van de nagels wordt ook regelmatig gezien. Er is geen eenduidige oplossing voor het pulken. Medicatie lijkt geen effect te hebben op dit gedrag. Er zijn wel verschillende methoden die kunnen helpen met skinpicking om te gaan:

  • Een kind kan beloond worden als hij niet pulkt.
  • Een kind kan afgeleid worden met een andere activiteit. Bij voorkeur een bezigheid waarbij beide handen gebruikt moeten worden, zoals knutselen. Ook kan het helpen een kind iets in handen te geven, zoals een stressballetje of een bolletje wol.
  • Probeer de oorzaak te achterhalen als een kind meer pulkt. Is er een reden? Is er sprake van spanningen of overvraging?
  • Ontspanningsoefeningen kunnen helpen.


Door skinpicking kunnen huidinfecties ontstaan, die kunnen uitmonden in wondroos (erysipelas). Bij roodheid of zwelling van (een deel van) de huid, moet een arts geraadpleegd worden. Als de arts geen PWS-expert is, moet hem of haar worden meegedeeld dat mensen met PWS vaak geen koorts maken en vaak geen pijn voelen. Dit om te voorkomen dat de ernst van de eventuele huidinfectie wordt onderschat. Behandeling van wondroos bestaat uit een antibiotica kuur en stressdosering hydrocortison (zie ook: stresshormoon).

Overige artikelen

Er worden regelmatig driftbuien gezien bij mensen met PWS. Soms kan het aantal driftbuien verminderd worden of kunnen deze milder verlopen door voorzorgsmaatregelen te nemen.

Een opvallende gedraging binnen PWS is het gedrag rondom het eten. Doordat kinderen met PWS een onverzadigde eetlust (hyperfagie) hebben, kan het kind de volgende gedragingen laten zien: het zoeken naar eten, het verzamelen en verstoppen van eten, herhalend vragen stellen over eten, het stelen van eten, bijvoorbeeld van klasgenoten of thuis.

Bij kinderen en volwassenen met PWS komt het herhalen van (dezelfde) vragen, ook wel repetitief vragen, veel voor. Repetitief vragen ontstaat door onduidelijkheid: de persoon snapt de informatie niet, er is een teveel aan informatie/prikkels of de informatie verstoort hun dagelijkse ritme. Ook repetitief vertellen wordt vaak gezien bij mensen met PWS.

Rigiditeit is het star zijn in gedrag. Voorbeelden hiervan zijn het star vasthouden aan de dagstructuur, maar ook kleinere dingen als een vaste volgorde van aankleden of het symmetrisch strikken van de veters. Mensen met PWS willen dat de dag gaat zoals gepland is en bij veranderingen vragen zij (continu) wat er gaat gebeuren.

Er is relatief meer onderzoek beschikbaar over gedragsproblemen gerelateerd aan PWS bij kinderen dan bij volwassenen.

Bij mensen met PWS komen regelmatig psychiatrische problemen voor. Bekend zijn stemmingsproblemen, psychoses en Autisme Spectrum Stoornissen.

Toon meer resultaten