Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Leidraad verwijzing volwassen patiënt met VB en COVID-19

Redactie
06 mei 2020

Op 14 april 2020 werd de leidraad Verwijzing van de volwassen patiënt met een verstandelijke beperking en (verdenking op) COVID-19 definitief. De leidraad is opgesteld door de Nederlandse vereniging van artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG). In de werkgroep die aan de leidraad heeft gewerkt zaten twee experts op het gebied van PWS: Dederieke Maes- Festen en Laura de Graaff-Herder (beiden Erasmus MC).

Deze leidraad gaat over besluitvorming op medisch inhoudelijke gronden, zoals dit past binnen goed medisch handelen. Leidend hierin is de actuele gezondheidssituatie van de individuele patiënt met een verstandelijke beperking in het licht van zijn/haar ziektegeschiedenis, uitgangssituatie en behandelmogelijkheden. Dit wordt besproken met de patiënt en zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger/naasten in het proces van samen beslissen. Het doel van deze leidraad is de juiste zorg op de juiste plek voor de individuele patiënt met een verstandelijke beperking.

Download de leidraad

De Clinical Frailty Score is niet passend voor mensen met een verstandelijke beperking. De NVAVG raadt aan om bij mensen met een verstandelijke beperking en ouder dan 50 jaar, de VB-Kwetsbaarheidsindex te gebruiken om hun kwetsbaarheid in te schatten.

Download de VB-Kwetsbaarheidsindex