Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Mensen met PWS en de Covid-19 vaccinatie

Redactie
29 januari 2021

Uit vragen die binnenkomen bij artsen van het Expertisecentrum PWS blijkt dat er onzekerheid leeft over de Covid-19 vaccinatie voor mensen met PWS. Hier scheppen we graag helderheid over. Allereerst hebben we op basis van onze ervaringen tot nu toe, het vermoeden dat volwassenen met PWS, ondanks hun obesitas, zelden een ernstig beloop laten zien na een Covid-19 infectie (let wel: dit is niet bevestigd door wetenschappelijk onderzoek). Kinderen met PWS hadden enkel kortdurend last van milde symptomen. De leeftijdsgrens die het RIVM nu hanteert voor de Covid-19 vaccinatie is 18 jaar. Dit geldt ook voor mensen met PWS.

Is het Covid-19 vaccin veilig voor mensen met PWS?
Ja. Er is geen reden bekend om aan te nemen dat mensen met PWS anders reageren op de vaccinatie dan ieder ander.

Welke mensen met PWS krijgen het Covid-19 vaccin?
Het vaccinatieprogramma voor Covid-19 is gericht op mensen vanaf 18 jaar. Daarom krijgen alle volwassenen met PWS deze vaccinatie in de komende periode aangeboden.

In het vaccinatiebeleid wordt alleen over volwassen gesproken, worden 16- en 17-jarigen opgenomen in nieuw beleid?
Zoals gezegd zijn er geen aanwijzingen dat kinderen of volwassenen met PWS kwetsbaar zijn in geval van een Covid-19 besmetting. 
Alle adolescenten (16-18 jaar) en kinderen (15 jaar en jonger) worden nog niet gevaccineerd, dit geldt ook voor de kinderen en adolescenten met PWS. De vaccins zijn nog niet op jongeren < 18 jaar getest. Daarom worden de vaccinaties vooralsnog alleen toegediend vanaf 18 jaar. Dat betekent dat op dit moment 16- en 17-jarigen niet meegenomen worden in het vaccinatieproces. Dat geldt ook voor kwetsbare 16- en 17-jarigen. En voor de groep van 15 jaar en jonger. 

Meer informatie

•    Op de website van Kennisplein gehandicaptensector vind je een praatplaat waarop de vaccinatie begrijpelijk wordt uitgelegd, zie Prik tegen corona toegankelijk in beeld.

•    Steffie geeft ook begrijpelijk uitleg over vaccineren.

•    VGN organiseerde webinars over de vaccinatiecampagne. Deze kun je hier terugkijken.

•    Meer informatie over de Covid-19 vaccinatie op de website van het RIVM.