Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Voor de Raad van Toezicht zijn we op dit moment op zoek naar (minimaal) 2 nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, waarvan bij voorkeur 1 lid met een financiële achtergrond.

Help het Prader-Willi Fonds aan extra inkomsten voor onderzoek naar Prader-Willi syndroom en het delen van kennis! Kennis die broodnodig gedeeld moet worden, omdat er nog zoveel niet bekend is bij artsen. Waardoor mensen met Prader-Willi nog niet optimaal behandeld worden en diagnoses gemist worden!
Bij de Vriendenloterij mogen deelnemers zelf hun goede doel kiezen, om extra inkomsten voor dat goede doel te genereren. Tot voor kort kon je het Prader-Willi Fonds niet aanmelden als goed doel, maar nu wel!! Daarom gaat het Prader-Willi Fonds hier nu mee aan de slag!

Prader-Willi syndroom (PWS) is een zeldzame ziekte en bij veel mensen onbekend. Maar het heeft het een grote impact op het leven van de persoon met PWS en zijn omgeving. Mensen met PWS hebben altijd hongergevoel. Ze kunnen dan zó veel eten, dat hun maag scheurt, of dat ze stikken in het eten. Daarnaast kan het leiden tot overgewicht.  Mensen met PWS nog veel andere gezondheidsproblemen. Zo voelen ze vaak geen pijn en hebben ze vaak geen koorts. Dit zorgt ervoor dat ouders, begeleiders en dokters medische problemen vaak over het hoofd zien. Hierdoor worden problemen die juist vaak voorkomen bij PWS, zoals hormoontekorten, botproblemen en hart- en vaatziekten, gemist. Steeds meer kinderen met PWS worden volwassen.  Er bestaan nog geen richtlijnen of aanbevelingen over PWS bij volwassenen. Hierdoor ontstaan er medische missers en complicaties. Om het gat in de medische kennis over volwassenen met PWS te dichten, was wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat is wat Karlijn Pellikaan gedaan heeft. De afgelopen jaren heeft zij onderzoek gedaan naar hormoon- en orgaanproblemen bij volwassenen met PWS. Op basis van haar onderzoek hebben wij praktische aanbevelingen kunnen formuleren, die gepubliceerd zijn in belangrijke internationale tijdschriften. Deze aanbevelingen worden nu internationaal gevolgd.

Er is een nieuwe brochure 'Informatie voor de huisarts over Prader-Willi syndroom'.

Door jarenlang onderzoek weten we nu veel beter wat de diagnostische en therapeutische valkuilen zijn bij volwassenen met Prader-Willi syndroom (PWS). Om u in één middag volledig bij te praten over de nieuwste PWS kennis, organiseren wij het symposium PWS zorg 2.0 waar sprekers van verschillende disciplines u bijpraten over de nieuwste PWS ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Kinderen met Prader-Willi Syndroom (PWS) worden wel vrijwel allemaal met GH behandeld, al vanaf de vroege kinderleeftijd. Als deze kinderen de volwassen leeftijd bereiken, mag de GH behandeling sinds enkele jaren worden doorgezet. Dat is pas sinds een paar jaar zo; voorheen werd GH behandeling voor volwassenen met PWS niet vergoed. Belangrijk nieuws is dat we nu ook GH mogen voorschrijven aan PWS volwassenen die geen GH behandeling hebben gehad op de kinderleeftijd. Uit onderzoek is gebleken dat in volwassenen met PWS GH goed kan zijn voor de lichaamssamenstelling (vet, spieren en botten) en het gedrag. We willen daarom graag zo veel mogelijk volwassenen met PWS met GH gaan behandelen.

Toon meer resultaten