Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

De teksten in het kenniscentrum worden structureel up-to-date gehouden. Afgelopen periode zijn de teksten in de rubrieken ‘Onderwijs’, ‘Praktisch’ (o.a. Wet zorg en dwang, bewindvoering en metorschap etc.) onder handen genomen en aangepast waar nodig. Belangrijke wijzigingen zijn ...

Het Expertisecentrum PWS, de Prader-Willi Stichting en het Prader-Willi Fonds hebben het initiatief genomen om door middel van een enquête de wensen te verzamelen die er bestaan over het online delen van kennis en ervaringen over het Prader-Willi syndroom (PWS). Dit zijn de eerste resultaten ...

Dit boek bevat 300 educatieve werkvormen die allemaal gericht zijn op een grotere zelfredzaamheid, een hogere eigenwaarde en meer regie voor mensen met een beperking. Het boek is nu gratis te downloaden.

Gaat je kind voor het eerst naar school? Dan is het goed om te weten dat er een flyer beschikbaar is waarmee je de begeleiders en docenten van je kind kunt informeren over het belang èn de noodzaak om strikt om te gaan met het vastgestelde eetprogramma van een persoon met PWS.

Je staat er wellicht niet bij stil, maar ook je kind met een verstandelijke beperking wordt op zijn 18e verjaardag voor de Nederlandse wet volwassen. Dit wil zeggen dat iemand vanaf dat moment wordt gezien als meerderjarig en handelingsbekwaam. Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn maatregelen om mensen te beschermen ...

Dagelijks houdt De Hondsberg van 13:00 tot 14:00 uur een telefonisch spreekuur waar iedereen met vragen terecht kan. Een mooie service, zeker voor ouders/naasten en begeleiders van kinderen (0 -18 jaar) met PWS en moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Toon meer resultaten