Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico uitgenodigd voor vaccinatie

Redactie
09 juni 2021

Jongeren met een medisch hoog-risico die thuis wonen ontvangen een uitnodiging voor een Covid-19 vaccinatie. Ook thuiswonende 18-plussers met een Wlz-indicatie worden uitgenodigd voor een vaccinatie.

Vaccinatie voor thuiswonende 16-18-jarigen met medisch hoog-risico
Jongeren met een medisch hoog-risico die thuis wonen ontvangen een uitnodiging voor vaccinatie. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005. De selectie wordt gemaakt door de medisch specialisten in ziekenhuizen.
Met de uitnodiging kunnen ze een afspraak maken bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Jongeren die vanwege hun beperking niet naar de GGD kunnen komen, krijgen thuis een vaccinatie via een mobiel vaccinatieteam. Het gaat in totaal om ongeveer 2500 jongeren. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. Jongeren uit deze groep die in een instelling wonen hebben afgelopen weken al een eerste vaccinatie gehad. Het kan zijn dat jongeren met het syndroom van Down of morbide obesitas, die ook behoren tot de medische hoog-risicogroep, al eerder via hun huisarts werden uitgenodigd. 
Lees het volledige bericht op de site van het RIVM.

Vaccinatie van thuiswonende 18-plussers met een Wlz-indicatie
In de kamerbrief zijn Stand van zakenbrief COVID-19 van 28 mei (pagina 47) wordt aangekondigd dat binnenkort ook de mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die 18 jaar of ouder zijn en thuis wonen een vaccinatie ontvangen. Zij ontvangen hun uitnodiging via het CAK en kunnen daarmee een afspraak maken bij een GGD locatie. Mogelijk is of wordt een deel van deze groep al eerder uitgenodigd voor vaccinatie, op grond van hun leeftijd of omdat zij in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepvaccinatie. 
De thuiswonende hoog-risicogroepen onder de 60 jaar die niet naar de vaccinatielocatie kunnen komen worden gevaccineerd door het mobiel vaccinatieteam.

Covid-19 en PWS
Zoals we al eerder meldden en dit is tot op heden nog steeds het geval: er zijn bij de artsen van het expertisecentrum PWS bij mensen met PWS nog geen Covid-19 gevallen met een ernstig beloop bekend. Niet bij de kinderen en niet bij de volwassenen. 

Hoe werkt het vaccineren op een GGD locatie?
In dit filmpje wordt op een rustige manier uitgelegd hoe een bezoek aan een vaccinatielocatie van de GGD in zijn werk gaat.