Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Ouders & familieleden

filter op:
Leeftijd

Gedrag en geestelijke gezondheid

Een mooie uitleg over gedrag en hoe we dat kunnen zien als communicatiemiddel. Waarom mislukt de communicatie tussen ouder en het kind of leraar en het kind? En hoe ga ik om met uitdagend gedrag?

Lees hier het artikel of download het artikel.

Overige artikelen

Richtlijn omgaan met probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Probleemgedrag komt regelmatig voor bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). Het kan grote gevolgen hebben voor de persoon zelf, voor zijn familie en anderen in zijn omgeving. Probleemgedrag is het gevolg van een wisselwerking tussen uw naaste en zijn omgeving. Het is daarom belangrijk om probleemgedrag vanuit verschillende kanten te bekijken. Vanuit de de mens met een verstandelijke beperking, zijn naaste omgeving en vanuit de professionele zorg. Deze brochure is speciaal geschreven voor familieleden.

Meer begrip voor Rebecca

Kijk hier hoe het met vallen en opstaan, teamwork en enorme vasthoudendheid lukte het gedrag van Rebecca te begrijpen. Het gevolg: minder frustraties bij Rebecca, minder frustraties en meer werkplezier bij haar begeleiders. Deze video is gemaakt door het Centrum voor consultatie en expertise en Stichting Leekerweide.

Thuiskomen met een psychose

Achteraf zijn er al langer signalen. Je volwassen dochter Marga met PWS, die nog thuis woont, reageert vaker humeurig en is duidelijk niet helemaal in haar hum. Je weet dat er in de thuissituaties niets verandert is dus je polst bij haar of op het werk alles lekker loopt. Volgens Marga is dat het geval en ze geeft geen andere redenen aan om dat in twijfel te trekken. Echter de signalen blijven …

Wel of niet werken met vaste tijdstippen We twijfelen of we Nova snel moeten leren klokkijken of juist niet.
Het voordeel is dat het houvast kan bieden (rust tot het moment dat er iets is afgesproken, zoals een tijdstip voor eten of hoeveel tijd ze nog heeft voor ze naar bed gaat)
Nadeel is dat het ook juist onrust kan...
'Ik ben echt zijn baken' Hoe gedraagt een kind met PWS zich en hoe ga je daarmee om? Moeder Marielle vertelt hierover.
Simon vroeg als baby niet om eten

Marielle vertelt over het gedrag van haar zoontje Simon (4) en hoe je dat kan beïnvloeden.