Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Ouders & familieleden

filter op:
Leeftijd
Onze keuze voor Jenaplan onderwijs Nova is in februari 2016 begonnen in een peuterklas met regulier onderwijs op een Christelijk-Protestantse Jenaplan school.

Wij hebben hiervoor gekozen omdat de visie ons aansprak; kinderen zitten in stamgroepen van meerdere leeftijden bij elkaar en leren hierdoor van elkaar. Ouderen...
Onze keuze voor Jenaplan onderwijs Nova is in februari 2016 begonnen in een peuterklas met regulier onderwijs op een Christelijk-Protestantse Jenaplan school.

Wij hebben hiervoor gekozen omdat de visie ons aansprak; kinderen zitten in stamgroepen van meerdere leeftijden bij elkaar en leren hierdoor van elkaar. Ouderen...
Lees meer
De ouders van Adriana

Adriana zit in groep drie van een Mytylschool. Dit is een school voor kinderen met een lichamelijke beperking waar de kinderen net wat meer tijd krijgen om de reguliere lesstof te begrijpen. Aanvankelijk waren we sceptisch. Als moeder had ik er veel moeite mee toen de juf van de reguliere Montessori-basisschool, waar Adriana met vier uur extra begeleiding kleuterde, speciaal onderwijs adviseerde.