Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Bewijs voor versnelde biologische veroudering in jongvolwassenen met PWS

Volwassenen met PWS lopen al op jonge leeftijd een verhoogd risico op het ontwikkelen van ziekten die samenhangen met veroudering. De vraag rijst daarom of bij er PWS sprake is van versnelde veroudering, iets wat wel bekend is bij bepaalde syndromen.  

En wat blijkt? Jongvolwassenen met PWS hebben een significant kortere mediane leukocyten-telomeerlengte (LTL, een maat voor de biologische leeftijd) in vergelijking met even oude gezonde jongvolwassenen en GH-behandelde jongvolwassenen die met een laag geboortegewicht (SGA, ‘small for gestational age’) zijn geboren. De kortere telomeerlengte kan een rol spelen bij de vroegtijdige veroudering bij PWS, onafhankelijk van GH. Longitudinaal onderzoek is nodig om de invloed van LTL op veroudering bij PWS te bepalen.

Evidence for Accelerated Biological Aging in Young Adults with Prader–Willi Syndrome
Stephany H Donze, Veryan Codd, Layla Damen, Wesley J Goedegebuure, Matthew Denniff, Nilesh J Samani, Janiëlle A E M van der Velden, Anita C S Hokken-Koelega.

Lees het volledige artikel.