Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Fysiologische meting van acute en chronische pijn binnen verschillende groepen proefpersonen

Mensen, die niet in staat zijn om te communiceren en aan te geven of ze pijn hebben, kunnen hierdoor onnodig lijden en te weinig of te laat medicatie krijgen. De methodes die meestal gebruikt worden om pijn vast te stellen zijn zelfrapportage en waarneming. Echter, voor deze groep mensen werkt zelfrapportage niet. Bij waarneming worden bepaalde kleine, subtiele signalen vaak gemist.

Fysiologische methodes zijn nauwkeurig, betrouwbaarder en worden gezien als een goed alternatief voor deze doelgroep.

In dit artikel geven de onderzoekers een overzicht van fysiologische methodes die gebruikt worden om lichamelijke pijn vast te stellen. 540 artikelen uit de periode 2007 en 2019 zijn gebruikt om deze methodes te analyseren. Uit deze studie van Helen Korving blijkt dat er een grote behoefte is aan meer onderzoek naar mogelijkheden om pijn te meten en vast te stellen bij mensen die niet in staat zijn om aan te geven of ze pijn hebben of niet.

Physiological Measures of Acute and Chronic Pain within Different Subject Groups: A Systematic Review 
H. Korving, P. S. Sterkenburg, E. I. Barakova,  L. M. G. Feijs.

Lees het volledige artikel.