Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Huisartsenbrochure NHG

De huisartsenbrochure over PWS staat op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

De brochure "Informatie voor de huisarts over Prader-Willi syndroom" is ontwikkeld in het kader van een projectsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De brochure kwam tot stand door een samenwerking van de Prader-Willi Stichting, het Prader-Willi Fonds, VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG ).

Ga voor meer informatie naar https://www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/praderwilli

De rechtstreekse link naar de brochure is: http://www.vsop.nl/vsop/media/magazine/huisartsenbrochure-prader-willi-syndroom/