Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Huisartsenbrochure NHG

De huisartsenbrochure over PWS staat op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Let op! Deze huisartsenbrochure wijkt af van de vernieuwde Medical Alerts 2019. Belangrijkste wijzigingen in de Medical Alerts staan hier.

De brochure "Informatie voor de huisarts over Prader-Willi syndroom" is ontwikkeld in het kader van een projectsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De brochure kwam tot stand door een samenwerking van de Prader-Willi Stichting, het Prader-Willi Fonds, VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG ).

Ga voor meer informatie naar https://www.nhg.org/thema/zeldzame-ziekten/praderwilli

De rechtstreekse link naar de brochure is: http://www.vsop.nl/vsop/media/magazine/huisartsenbrochure-prader-willi-syndroom/