Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Groeihormoonbehandeling van kinderen met het Prader-Willi syndroom
Richtlijn opgesteld door de Adviesgroep Groeihormoon van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, bedoeld voor kinderarts-endocrinologen

Growth Hormone Research Society Workshop
Summary: Consensus Guidelines for Recombinant Human Growth Hormone Therapy in Prader-Willi Syndrome

Door Radboudumc is een Richtlijn kinderfysiotherapie opgesteld voor de behandeling van kinderen met PWS.

Het boekje Dental Alerts bevat aandachtspunten op het gebied van de mondzorg voor mensen met PWS.

Multidisciplinaire Richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking